TARIEVEN MEDIAL TEACHING / INDIVIDUELE BEGELEIDING

Intake

Geen kosten

Remedial Teaching / Individuele begeleiding

€ 49,50 per les van 45 min.

Dit tarief is inclusief tussentijds overleg met u als ouders of met de leerkracht op school en inclusief een eindevaluatie. Over het algemeen is het overleg telefonisch.

Diagnostisch onderzoek

€ 60,00 per uur

Hieronder valt het afnemen van diagnostische toetsen, het uitwerken van de gegevens, het handelingsplan schrijven en bespreken met ouders en/of kind.

Handelingsplan

€ 50,00

Het gaat hierbij om het maken van het handelingsplan op grond van gegevens uit al eerder afgenomen toetsen en gegevens verkregen uit een diagnostisch gesprek met het kind.

TARIEVEN IK LEER LEREN

IK LEER LEREN in kleine groep (max. 3 kinderen)

€ 200,00 per kind

Dit tarief is inclusief 5 lessen van anderhalf uur en inclusief het werkboek (à € 32,50). Het werkboek wordt tijdens de eerste les uitgedeeld.

Heeft uw kind meer hulp nodig dan kan uw kind het programma, of onderdelen ervan, ook individueel volgen. U betaalt dan het tarief voor individuele begeleiding.

IK LEER LEREN, individueel

€ 49,50 per les (+ werkboek à € 32,50)