Training

Teken Je Gesprek

Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen noteer je wat gezegd wordt.

De kracht van de methode is dat de tekening die je samen maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager, in dit geval het kind.
Dit geeft duidelijkheid, waardoor het kind zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen.
Het gevoel van autonomie is hierbij belangrijk, daarnaast bevordert het de motivatie en het probleemoplossend vermogen.

Er zijn verschillende sjablonen, manieren waarop je een gesprek optekent, hieronder 2 voorbeelden.

 

Voor meer informatie over Teken Je Gesprek: www.tekenjegesprek.nl


© 2019 De Leercoach, Beethovenlaan 99, 2151 GT  Nieuw-Vennep Volg ons op Facebook   Volg ons op LinkedIn

Home Even voorstellen Visie Remedial Teaching Trainingen Tarieven Contact