Remedial Teaching

Werkwijze Remedial Teaching

Intake

Wanneer een kind wordt aangemeld voor Remedial Teaching, wordt er altijd een intakegesprek gevoerd met de ouders/verzorgers van het kind.
Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik u een intakeformulier toe, waarop u relevante gegevens over uw kind kunt noteren.
Dit intakeformulier wordt voorafgaand aan het gesprek weer aan mij terug gestuurd.

Tijdens het intakegesprek is dit formulier leidraad in het gesprek en kunt u ook uw vragen stellen. Daarnaast is het prettig recente toetsgegevens en/of een uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de school mee te nemen.
Indien u dit wenst kan het kind zelf aanwezig zijn tijdens dit gesprek.
Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend, u beslist daarna of u wilt starten met de remedial teaching.

Onderzoek

Soms is het nodig een nauwkeuriger beeld te krijgen van het niveau en de werkwijze van het kind. In dat geval worden er één of meer diagnostische toetsen afgenomen.
De uitkomsten worden verwerkt in een verslag.
Afhankelijk van het leergebied worden hier één of twee behandelsessies voor ingepland.

Soms kan volstaan worden met de gegevens van eerder afgenomen toetsen; deze gegevens worden dan wel gecombineerd met een eigen observatie tijdens de eerste sessie.
Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop het kind omgaat met de leerstof die hij of zij moeilijk vindt (diagnostisch gesprek).

Om een goed beeld te krijgen van de leerproblematiek kan er contact opgenomen worden met de leerkracht van de basisschool; dit gebeurt echter alleen met toestemming van de ouders/verzorgers.

Handelingsplan

Na het diagnostisch onderzoek wordt een handelingsplan geschreven.
In dit plan wordt beschreven aan welke doelen gewerkt gaat worden, op welke manier en hoe aan het eind van de begeleidingsperiode geëvalueerd wordt of de doelen behaald zijn.

Behandeling

Een behandeling wordt aangegaan voor een periode van 8 tot 12 weken, afhankelijk van het handelingsplan. Gedurende deze periode wordt er doelgericht en intensief met het kind gewerkt.
Motivatie en plezier zijn voorwaarden voor leren, kinderen krijgen daarom een gevarieerd aanbod tijdens de remedial teaching.
Soms krijgt het kind ook oefenstof mee voor thuis.

De remedial teaching vindt bij voorkeur plaats tijdens schooltijden.
Het schoolwerk kost deze kinderen over het algemeen al veel energie, zo wordt voorkomen dat de belasting voor het kind te groot wordt. U heeft hiervoor toestemming nodig van de schooldirectie.

Evaluatie

Aan het eind van de behandelperiode vindt een evaluatie plaats met ouders en het kind. Indien nodig worden tijdens de laatste sessie toetsen afgenomen om te beoordelen of het kind het streefniveau gehaald heeft.
De gegevens worden vastgelegd in een evaluatieverslag.
Naar aanleiding van de resultaten wordt de begeleiding afgesloten of kan een eventueel vervolgtraject besproken worden.


© 2019 De Leercoach, Beethovenlaan 99, 2151 GT  Nieuw-Vennep Volg ons op Facebook   Volg ons op LinkedIn

Home Even voorstellen Visie Remedial Teaching Trainingen Tarieven Contact