Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben.
Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en of gedragsprobleem/-stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren.
Er kan echter ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

Een leerling die aangemeld is voor RT wordt onderzocht door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties.
De RT-er probeert bovendien een beeld te krijgen van de leerling door gesprekken met de leerkracht en ouders.
Zo wordt ontdekt waar het probleem zit en de juiste hulp hier op afgestemd.

Na de diagnose wordt een handelingsplan opgesteld.
In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden.
De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling: het is maatwerk.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. Bijles is namelijk een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

RT In het kort:

Ontleend aan: www.lbrt.nl/informatie/wat-is-remedial-teaching.

>> Werkwijze Remedial Teaching


© 2019 De Leercoach, Beethovenlaan 99, 2151 GT  Nieuw-Vennep Volg ons op Facebook   Volg ons op LinkedIn

Home Even voorstellen Visie Remedial Teaching Trainingen Tarieven Contact